Χωρίς ρεύμα οι 7 Σύλλογοι του Παλιού Νοσοκομείου

Πονοκέφαλο και μεγάλο προβληματισμό έχει προκαλέσει στα διοικητικά συμβούλια και τα μέλη των Συλλόγων, που στεγάζονται στο Παλιό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, η οριστική διακοπή της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεών τους. Αυτό συνέβη με απόφαση του διοικητή του Νοσοκομείου Δημήτρη Αδαμίδη, καθώς το κτίριο πλέον έχει αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς και θεωρήθηκε απαραίτητο να διακοπεί και η ηλεκτροδότηση, για την οποία έως τώρα πλήρωνε το νοσοκομείο.