Ωραία, αλλά λίγα τα ηχητικά φανάρια της Αλεξανδρούπολης

Φιλικότερο μεν, αλλά και πάλι όχι όσο φιλικό θα έπρεπε να είναι, έχει γίνει το κέντρο της Αλεξανδρούπολης, αναφορικά με τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Κι αυτό γιατί πλέον ένα σύμπλεγμα φωτεινών σηματοδοτών λειτουργεί με ηχητικά σήματα που είναι εύκολα αντιληπτά από άνθρωπους με προβλήματα όρασης, αλλά το κακό είναι ότι το συγκεκριμένο σύμπλεγμα είναι το μοναδικό.