“Ώρα Αλήθειας”: Νάντια Γιαννακοπούλου – Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης

Η Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής, απαντά ευθέως σε όλα τα μείζονα ερωτήματα, που αφορούν το Παρόν και Μέλλον της Χώρας. Επίσης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής, απαντά ευθέως σε όλα τα μείζονα ερωτήματα, που αφορούν το Παρόν και Μέλλον της Χώρας.