1 εκατομμύριο 163 χιλιάδες ευρώ τα χρέη των καταστηματαρχών για τα τραπεζοκαθίσματα

Υποχρεωμένοι να δηλώνουν στην οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, τα ακαθάριστα έσοδά τους, είναι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίοι έχουν άδεια για τραπεζοκαθίσματα, προκειμένου, στη συνέχεια να καταβάλλουν το 0,5%, το γνωστό 2%, όπως ίσχυε μέχρι πριν το 2011. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι το έχουν κάνει όλοι, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Γιώργο Παντελίδη, ο οποίος εξήγησε, πως η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, βεβαιώνει τα ποσά αυτά, έστω και καθυστερημένα, ακόμα και εάν η επιχείρηση έχει κλείσει, αλλά εκκρεμούν ακόμα οφειλές.Αυτό που τόνισε ο Γιώργος Παντελίδης, είναι πως, είναι υποχρέωση των Δημοτών, και όχι της Υπηρεσίας του Δήμου, να δηλώνουν τα ακαθάριστα έσοδά τους, προκειμένου να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα.
Όσον αφορά τώρα, στο ύψος των βεβαιωμένων οφειλών για το 2016, ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό του 1 εκατομμυρίου 163 χιλιάδων ευρώ.