100 χρόνια από τη δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη – πόσοι τον γνωρίζουν σήμερα;

100 χρόνια μετά τη δολοφονία του Ϊωνος Δραγούμη, λίγοι είναι οι πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν, τόσο τον ίδιο, όσο και το έργο του. Διπλωμάτης, πολιτικός και συγγραφέας. ο Ίων Δραγούμης υπηρέτησε ως πρόξενος και στην Αλεξανδρούπολη, το τότε Δεδέαγατς.

ΕΛΑΝΚΟ