Δύο νέα πανεπιστημιακά τμήματα

Δύο νέα πανεπιστημιακά τμήματα αναμένεται να δημιουργηθούν στην Κομοτηνή, ενώ στην Καβάλα και τη Δράμα θα ενισχυθούν τα ΤΕΙ.

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας, αναφερόμενος στα σχέδιά του για την ανάπτυξη των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα πανεπιστημιακά τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου.