Κακή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα

Αντιστρόφως ανάλογη με την περιβαλλοντική κρίση που επιδεινώνεται με ταχύτατους ρυθμούς, είναι η προσπάθεια αντιμετώπισης των συσσωρευμένων προβλημάτων που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η τέταρτη ετήσια έκθεση που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς.

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης, η διαφθορά, η έλλειψη διαφάνειας και η ελλιπής στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών είναι βασικοί «ένοχοι» για την κακή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα.