Συνάντηση του ΤΟΣΥΝ Αλεξ/λης με το Νομάρχχη Έβρου

Με τα μέλη του συμβουλίου νεολαίας Αλεξανδρούπολης συναντήθηκε ο νομάρχης Έβρου, Νίκος Ζαμπουνίδης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων σε θέματα πολιτισμού, τουρισμού, παιδείας και αθλητισμού.

Αυτό που προέχει πάντως, όπως τόνισαν οι συμμετέχοντες στην συνάντηση, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με τις αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων νεολαίας.