5561 παρατυπου μετανάστες πέρασαν από τον Έβρο το 2017

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία την ετήσια έκθεση με την κίνηση των δεικτών σε διάφορους τομείς της ευθύνης της για το 2017. Σε ό,τι έχει να κάνει με την παράτυπη μετανάστευση, αυτό που προκύπτει είναι σημαντική μείωση των ροών το 2017, σε σχέση με το 2016 όμως σε τοπικό επίπεδο -δηλαδή στον Έβρο- η τάση είναι αυξητική.