Θέμα χρόνου είναι η επανατοποθέτηση των σταυρών που λείπουν από τα καμπαναριά του ναού της Αγίας Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη. Πριν από μία εβδομάδα, η τηλεόραση Θράκη Νετ είχε αναδείξει το θέμα κατόπιν καταγγελιών που είχαν κάνει περίοικοι και οι απαντήσεις που λάβαμε από τη Μητρόπολη είναι ότι οι σταυροι θα επανατοποθετηθούν όμως στο πλαίσιο ενός συνόλου εργασιών που πρέπει να γίνουν στον ναό.