Ανακοινώθηκαν οι διευθύντριες Πρωτοβ/ιας και Δευτ/ιας εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η κ. Δήμητρα Βουρδόγλου, τοποθετήθηκε Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η κ.Πλακωτή Ελένη τοποθετήθηκε Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΛΑΝΚΟ