Ανάρτηση της 1ης/2018 πράξης εφαρμογής στην περιοχή της Νέας Χιλής

Μετά από την ολοκλήρωση – διόρθωση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «Νέα Χιλή» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καλούνται οι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση αυτής που θα είναι αναρτημένα στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Τεχνικής Υπηρεσίας & Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για 20 ημέρες από την τελευταία δημοσίευσή της στον τύπο.

ΕΛΑΝΚΟ