“Ανοίγουν” υποθηκοφυλακεία, Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, στις 27 Απριλίου ανοίγουν υποθηκοφυλακεία άμισθα και έμμισθα, Πρωτοδικεία και ειρηνοδικεία, για τις διαδικασίες των συναινετικών προσημειώσεων και τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν αναγκαστικές προσημειώσεις, συντηρητικές κατασχέσεις και εξαλείψεις προσημειώσεων. Οι δικηγόροι προς το παρόν δηλώνουν ενάντιοι στο πλήρες άνοιγμα των δικαστηρίων, από τη στιγμή που δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας.

ΕΛΑΝΚΟ