Ασκούμενοι δικηγόροι θα προσφέρουν υπηρεσίες για τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας

Επτά ασκούμενοι δικηγόροι θα υποστηρίξουν τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Αλεξανδρούπολης, στον έλεγχο των συμβολαίων των ακινήτων, για τα οποία έχουν δηλωθεί επιπλέον τετραγωνικά μέτρα από τους ιδιοκτήτες. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξ/πολης ανταποκρίθηκε στο αίτημα του δήμου και θα συμμετέχει στις διαδικασίες ελέγχου για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, παρέχοντας τη δέουσα νομική γνώση.

ΕΛΑΝΚΟ