“Αυλαία” με χημεία, οικονομία και αρχές οικονομικής θεωρίας – βατά τα θέματα

Αυλαία για τις πανελλήνιες εξετάσεις των γενικών λυκείων. Οι υποψήφιου εξετάστηκαν σε Χημεία με το νέο και παλαιό σύστημα, Οικονομία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Χωρίς ιδιαίτερες παγίδες, αλλά με κλιμακούμενη δυσκολία τα σημερινά θέματα, όπως τουλάχιστον δήλωσαν οι εξεταζόμενοι.

ΕΛΑΝΚΟ