Αυστηροί κανόνες λειτουργίας σε όλους τους χώρους άθλησης λόγω κορονοϊού

Με λιγότερους ασκούμενους και πολύ καλή απολύμανση ανοίγουν τα γυμναστήρια στη χώρα μας στις 15 Ιουνιόυ. Ο αριθμός των ατόμων που θα ασκούνται θα πρέπει να είναι περιορισμένος και να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους. Επίσης, ο χώρος πρέπει να αερίζεται καλά και εάν πρόκειται για μηχανήματα θα πρέπει απαραίτητα να απολυμαίνονται.

ΕΛΑΝΚΟ