Η Εκκλησια στη Συγχρονη Κοινωνια

Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων “Άγιος Κυπριανός”

Αφιέρωμα της εκπομπής στο Ίδρυμα “Άγιος Κυπριανός”. Γνωρίσαμε τους τροφίμους και το προσωπικό και συνομιλήσαμε μαζί τους κατά τη διάρκεια των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.