Φιλογλωσσία

“Φιλογλωσσία”: Μάθημα 3ο

https://www.youtube.com/watch?v=x3StqVQohM8

Φιλογλωσσία (Μάθημα 1)

«η Ψήφος» ή και «ο Ψήφος»;..η απάντηση και άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα από την Αντιπρύτανη στο ΔΠΘ, καθηγήτρια Συγκριτικής Γλωσσολογίας, Ζωή Γαβριηλίδου! https://youtu.be/zG797lidOj0