Δ’ Κυριακή των Νηστειών – Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος

H Δ’ Κυριακή των Νηστειών, του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος,
από τον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής Αλεξανδρούπολης.