ΔΕΗ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου για την κατάθεση των δικαιολογητικών για το αγροτικό τιμολόγιο

Μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για το αγροτικό τιμολόγιο, καθώς, παρά τη σχετική πρόοδο που έχει συντελεστεί, ένα μεγάλο μέρος των αγροτών δεν έχει επικαιροποιήσει τα στοιχεία του, λόγω του αυξημένου όγκου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.