Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα τελωνεία, στα σύνορα με την Τουρκία και τη Βουλγαρία

Στη λογική του προλαμβάνειν, από την 1η Ιουλίου. ξεκινά ο δειγματοληπτικός έλεγχος, στα τελωνεία, στα σύνορα με την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Μάλιστα έχει γίνει ήδη δειγματοληπτικός έλεγχος για κορονοϊό στους αστυνομικούς υπαλλήλους στον μεθοριακό σταθμό των Κήπων, ενώ θα ακολουθήσει και έλεγχος στους τελωνειακούς υπαλλήλους.

ΕΛΑΝΚΟ