“Δημοκρίτεια”: 1821 & 19ος αιώνας..η Αυτογνωσία ως Χρέος

Η καθηγ. Ιστορίας στο ΔΠΘ Ελπίδα Βόγλη προσεγγίζει με αφοπλιστική ετοιμότητα μερικά από τα δυσκολότερα ερωτήματα που αφορούν στην ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, σχετικά με τη συγκρότηση της «ελληνικής ιδέας» και το νεοσύστατο ελληνικό κράτος.