“Δημοκρίτεια”: Αστέριος Παντοκράτορας

Ο Αστέριος Παντοκράτορας, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, συζητά και απαντά στο πλαίσιο της Βράβευσής του από τη Σύγκλητο, για την “Άριστη Διδασκαλία” και το Έργο του.