“Δημοκρίτεια”: ΔΠΘ: Κέντρα για Υποστήριξη Φυσικού Κεφαλαίου,Υποδομών και Νερών της Περιφέρειας!

Οι ακαδημαϊκοί του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, Γ.Δόκας και Ιφ. Κάγκαλου παρουσιάζουν Περιεχόμενο, Στόχους και πρωταρχική Σημασία των Έργων ΚΕΔΙΑΚ & «Ενίσχυση της Ορθολογικής Χρήσης του Νερού» για τον τόπο μας.

ΕΛΑΝΚΟ