“Δημοκρίτεια”: Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, ΔΠΘ

Η κ. Δ.Σακκά, καθηγ. στο παιδαγωγικό Τμήμα και πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και η κ. Σεβ. Χατζηφωτίου,αν. καθ. στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, μέλος της Επιτροπής, παρουσιάζουν το κεντρικό πλαίσιο Λειτουργίας και Στόχων της νεοσυσταθείσας Επιτροπής του ΔΠΘ ενάντια στις πολλαπλές ανισότητες των Φύλων στην εποχή μας.

ΕΛΑΝΚΟ