“Δημοκρίτεια”: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΚΑΘΗΓ. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ,ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΠΘ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΣΗ, ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΚΑΘΗΓ. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ (ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ & CAMBRIDGE ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΝ. ΚΑΘΗΓ. ΓΛΩΣΣΑΣ,ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΠΘ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ,ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟΥΣ

https://youtu.be/-06miY-uKHY