“Δημοκρίτεια”: ΚΕΔΙΒΙΜ: Σύγχρονη Μετανάστευση και Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Η Αν. Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ, Μαρία Πεμπετζόγλου, παρουσιάζει το στοχευμένο αυτό Πρόγραμμα του ΔΠΘ και τη χρησιμότητά του.

ΕΛΑΝΚΟ