“Δημοκρίτεια”: Κορωνοϊός & Εγκλεισμός: Ψυχολογία & Έρευνα

Ο καθ. Γνωστικής Ψυχολογίας στο ΔΠΘ Νίκος Μακρής δίνει το πλαίσιο της Γνώσης & Έρευνας για τις “Κορωνο-επιπτώσεις” και διεργασίες στην Ψυχολογία ατόμων και οικογένειας.

ΕΛΑΝΚΟ