“Δημοκρίτεια”: “Κοσμογονία Εξέλιξης στο ΔΠΘ!” (2)

Η Μαρία Μιχαλοπούλου, Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης περιγράφει τη λειτουργία της Τηλε-Εκπαίδευσης, καθώς και τους στόχους των νέων υποδομών που ετοιμάζονται!

ΕΛΑΝΚΟ