“Δημοκρίτεια”: “Κοσμογονία Εξέλιξης στο ΔΠΘ!” (1)

Ο Φώτης Μάρης, Αντιπρύτανης οικονομικών,προγραμματισμού και ανάπτυξης παραθέτει όλο το πλαίσιο των σημαντικότατων Δράσεων στο ΔΠΘ..η πρόταση για επέκταση 105 εκ Ευρώ!

ΕΛΑΝΚΟ