“Δημοκρίτεια”: Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΠΘ με ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ & Εφαρμογές

Ο Νίκος Κλήμης, αν. Καθ. στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, απαντά για το περιεχόμενο και δυνατότητες της εν λόγω Συνεργασίας, καθώς και τις «καίριες» επιστημονικές εφαρμογές του Έργου του.

ΕΛΑΝΚΟ