“Δημοκρίτεια”: Τεράστια Επιτυχία για το ΔΠΘ!

Οι Αντιπρυτάνεις Μαρία Μιχαλοπούλου και Φώτης Μάρης σε ένα έκτακτο ένθετο για το Επίτευγμα της Έγκρισης της πρότασης για Επένδυση ύψους 105 εκ. Ευρώ στο ΔΠΘ!

ΕΛΑΝΚΟ