“Δημοκρίτεια”: Το ΔΠΘ στο Επίκεντρο

Ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης και ο Αντιπρύτανης Φώτης Μάρης αναδεικνύουν τον ενισχυμένο ρόλο και το στοχευμένο Προγραμματισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

ΕΛΑΝΚΟ