Δημόσια Κ.Δ.Α.Π- Μ.Ε.Α. απο Σεπτέμβρη σε Αλεξανδρούπολη και Φέρες

Σε Αλεξανδρούπολη και Φέρες πρόκειται να λειτουργήσουν από Σεπτέμβρη δύο νέα δημόσια Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία. Οι δομές αυτές θα φιλοξενήσουν περίπου 100 άτομα με Αναπηρία για ολιγόωρη ημερήσια απασχόληση. Η επιλογή των επωφελούμενων θα γίνει από το επιστημονικό προσωπικό του Πολυκοινωνικού Αλεξανδρούπολης.

ΕΛΑΝΚΟ