«ΕΑΝΟΣ:Συμπόσιο Επενδυτικής Ανάπτυξης»

Ποιες είναι οι στοχευμένες επενδύσεις; Πώς διασφαλίζεται η Αξιοποίηση των 60 δις για τη Χώρα;

ΕΛΑΝΚΟ