Έγινε το πρώτο βήμα συνεργασίας Δήμου Αλεξανδρούπολης-Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για τα Ιαματικά Λουτρά

Επίσκεψη στα Ιαματικά Λουτρά Τραϊανούπολης πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα από τον Δήμο Αλεξ/πολης και την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία. Για την επίτευξη μίας ολοκληρωμένης πρότασης για τον τρόπο που θα λειτουργήσουν τα Ιαματικά Λουτρά, έγινε το πρώτο βήμα της συνεργασίας με την αρχαιολογική υπηρεσία.

ΕΛΑΝΚΟ