Εγκαταστάθηκε ο πρώτος σταθμός εξυπηρέτησης για κωφούς στο ΠΓΝΑ

Ένα σύγχρονο μηχάνημα το οποίο βοηθά σε πολύ μεγάλο βαθμό τους κωφούς πολίτες και τους βαρήκοους, έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στο ΠΓΝΑ. Πρόκειται για μια σύγχρονη συσκευή τύπου τάμπλετ, η οποία, χρησιμοποιώντας την νοηματική και σε συνεργασία με τον αρμόδιο υπάλληλο βοηθά τους ασθενείς και επισκέπτες με πρόβλημα ακοής.

ΕΛΑΝΚΟ