Έκκληση των παραγωγών για να μην κλείσει η λαϊκή αγορά

Οι παραγωγοί και μικροπωλητές της λαϊκής αγοράς της Αλεξανδρούπολης, όπως υποστηρίζουν, δε θα μπορέσουν να αντέξουν ένα δεύτερο locκdown. Αυτό που ζητούν είναι σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μη σταματήσει τη λειτουργία της η λαϊκή αγορά, ακόμα και αν χρειαστεί να επιβληθούν περαιτέρω μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

ΕΛΑΝΚΟ