Έκπτωση 50% στο λογαριασμό του νερού για όσους υιοθετήσουν ένα αδέσποτο, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Έκπτωση 50 τοις εκατό στον λογαριασμό του νερού θα έχουν όσοι πολίτες του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζώο από το Δημοτικό καταφύγιο. Στόχος, η ευζωία των αδέσποτων,​​ η καλλιέργεια της υπευθυνότητας ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης των ζώων και η προώθηση της υιοθεσίας από ανθρώπους που θα τους χαρίσουν τη ζεστασιά και την ασφάλεια μιας οικογένειας.​​