“Ελπιδοφόρο μήνυμα φέτος, ο εσωτερικός τουρισμός”

Το σχεδιασμό για την επόμενη τουριστική περίοδο έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού στο νησί της Σαμοθράκης. Η κίνηση φέτος ήταν αρκετά μειωμένη εντούτοις, ελπιδοφόρο είναι το μήνυμα της αύξησης του εσωτερικού τουρισμού.

ΕΛΑΝΚΟ