“Έρχονται” Αγγλικά και εργαστήρια δεξιοτήτων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία

Στις 7 Σεπτεμβρίου ανοίγουν για τους μαθητές τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία. Στον Έβρο θα λειτουργήσουν πιλοτικά μερικές σχολικές μονάδες, όπου θα εφαρμοστεί το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα με εισαγωγή Αγγλικών στην προσχολική ηλικία και των εργαστηρίων δεξιοτήτων σε δημοτικά σχολεία.

ΕΛΑΝΚΟ