Εργασίες καθαρισμού και εξωραϊσμού των αθλητικών χώρων του Δήμου Αλεξ/πολης

Σε εργασίες εξωραϊσμού και καθαρισμού των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων προχωρά ο Δήμος Αλεξανδορύπολης. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών βοηθά στην προσπάθεια αυτή έτσι ώστε, όταν θα επέλθει η άρση των μέτρων, οι πολίτες να μπορούν να αθληθούν σε χώρους καθαρούς και ασφαλείς.