Εθελοντική αιμοδοσία από τα μέλη των Καταστημάτων Καφέ-Εστίασης Αλεξ/πολης

Σε εθελοντική αιμοδοσία συμμετείχαν τα μέλη των καταστημάτων Καφέ-Εστίασης της Αλεξανδρούπολης. Οι συμμετέχοντες απέδειξαν τα συναισθήματα αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας και ενίσχυσαν το μήνυμα πως υπέρτατο αγαθό είναι η υγεία και υπέρτατη πράξη καλοσύνης, η προσφορά αίματος.