“Φιλογλωσσία”: Μάθημα 17ο – Κατέθεσα( κατά+ έθεσα), αλλά και Παράπια(παρά+ ήπια)

ΕΛΑΝΚΟ