“Φιλογλωσσία”: μάθημα 19ο – πώς αλλάζει η σημασία των λέξεων! (Μέρος 1ο)