“Φιλογλωσσία”: Μάθημα 24ο: «κρατάω το φανάρι» (καλά);;