“Φιλογλωσσία”: Μάθημα 25ο – Μεταφοράς παραδείγματα