“Φιλογλωσσία”: Μάθημα 26ο – Μεταφοράς παραδείγματα (2ο μέρος)