“Η Εκκλησία στη Σύγχρονη Κοινωνία”: Εκκλησία και μεταμοσχέυσεις – δωρεά οργάνων

Τι πρεσβεύουν διάφορες ομολογίες για τις μεταμοσχέυσεις. Τι λέει και τι πιστεύει η κάθε θρησκεία για τη δωρεά οργάνων. Τι συμβουλεύει η ορθόδοξη εκκλησία μας και τι προτείνει. Πόσο αξία έχει η ζωή του ανθρώπου και ποιο το όφελος του δότη και του λήπτη.

spot_img