Ιδρύεται περιφερειακό ιατρείο στην Αλεξανδρούπολη

Ιδρύονται περιφερειακά ιατρεία στις έδρες αστυνομικών υπηρεσιών δεκατριών μεγάλων πόλεων της Χώρας, ανάμεσα σε αυτές και η Αλεξανδρούπολη. Τα ιατρεία θα στελεχώνονται απο παθολόγο, ψυχίατρο και ψυχολόγους και θα καλύπτουν τις υγειονομικές ανάγκες του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των οικογενειών αυτού.

ΕΛΑΝΚΟ